Новини

МТСП и АХУ представиха система за мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания

28.07.2013

На 3 юли 2013 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, заедно с изпълнителния директор на Агенцията на хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски представи изградената система за анализ на държавната политика за хората с увреждания. „Тази система ще допринесе както за по-добра оценка на мерките и програмите за хората с увреждания, така и за по-ефективно разпределяне на бюджетните средства”, каза той като допълни, че с реализацията й България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и по Закона за интеграция на хората с увреждания.

Изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски подчерта, че за пръв път в България се прави опит за изграждането на цялостен модел на политиките за хората с увреждания, който да бъде в съответствие с българското и с международното законодателство, като се очаква информационната система за мониторинг и оценка да анализира действащите стратегически и оперативни документи с отношение към политиката за хората с увреждания чрез предварително определени показатели. „Наличието на регистър ще подпомогне изграждането на отделните политики в различни области, независимо дали става въпрос за образование, заетост или достъпна среда. При бедствие общините ще знаят колко са хората с увреждания, които трябва да бъдат поставени на първо място в евакуационния план. Работодателите пък ще имат данни за квалификацията на хората с увреждания и какво могат да работят те въпреки намалената си трудоспособност. Информацията в списъка ще се обновява според това кога отделните институции актуализират данните си. Това означава, че част от тях ще се коригират на всеки 6 месеца, други – веднъж годишно,” информира изпълнителния директор на АХУ. Системата се реализира по проект „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата сума на проекта е близо 1.9 млн. лева.

Единната информационна система за хората с увреждания ще стартира през есента. Софтуерът на регистъра вече е изработен, а до месец ще бъдат въведени данни от ТЕЛК, НОИ, НСИ, агенциите за социално подпомагане, по заетостта и за закрила на детето. С помощта на информационната система ще се знае какъв е реалният брой на инвалидите у нас.