Новини

Разяснителни кампании, свързани с реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP)

26.02.2018

Във връзка с множество въпроси относно приложението на Общия регламент за защита на данните, Комисията за защита на личните данни организира поредица от безплатни разяснителни кампании, свързани с реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

 

График за провеждане на събитията:

19 април 2018 г. – гр. Варна

20 април 2018 г. – гр. Бургас

 

Във връзка с въпросите относно бъдещото приложение на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, след влизане в действие на Общия регламент за защита на данните (GDPR) от 25 май 2018 г., Наредбата ще бъде актуализирана и трансформирана в Методическо ръководство.

В горецитираната наредба са  дефинирани целите на защита (поверителност, цялостност и наличност на данните), както и процедурата Оценка на въздействието. Създадени са алгоритъм и критерии за нивата на въздействие, които администраторът би получил при различните ситуации. В зависимост от нивата на въздействие са препоръчани необходимите технически и организационни мерки за защита по различните видове сигурност – физическа, персонална, документална, сигурност на автоматизираните информационни системи и криптографска сигурност.

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.