Новини

Заседание на Парламентарната комисия за работа с НПО

26.02.2018

На 15 февруари 2018 г. в Народното събрание се проведе заседание на постоянната парламентарна комисия за работа с НПО и жалбите на гражданите. Дневният ред включваше изслушване на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков по теми, свързани с политиките на МТСП в областта на хората с увреждания. Участие, в заседанието освен членовете на комисията, взеха и участници от неправителствения сектор за хора с увреждания, сред които и НФРИ, както и родители на деца с увреждания.  Председателят на федерацията Е.Тодорова аргументира необходимостта от адекватен финансов ресурс за изпълнение на секторните държавни политики за хора с увреждания, което е отговорност и грижа към хората, нуждаещи се от подкрепа.