Новини

На 19.01.2018 г. се проведе разширено заседание на УС на НФРИ

31.01.2018

На 19.01.2018 г. в залата на Базата за профилактика и отдих „Копривките” на КЦМ 2000 АД в к.к. „Копривки”,  се проведе разширено заседание на УС на НФРИ, с участието на членовете на федерацията.

На заседанието бяха обсъдени и приети Програмата за дейността на НФРИ за 2018 г., Плана за заседанията на УС на НФРИ за І-во полугодие на 2018 г. и нови членове на федерацията.

В същия ден в гр.Пловдив с любезното съдействие на „Марица 2011” АД и „Стопански дейности КЦМ” ООД бяха проведени две посещения за обмяна на опит в предприятиятията.

При първото посещение в „Марица 2011”  АД беше представен цеха за дамска конфекция.

Участниците в обмяната на опит в „Стопански дейности КЦМ” ООД се запознаха с работата на цеха за работно облекло; представяне на комунално битови услуги, пране и почистване, поддържане на зелен екологичен пояс, механизирано метене и миене, озеленяване на паркове и градини.

Управителят на дружеството Ив.Пискова представи технологичната модернизация в „Стопански дейности КЦМ” ООД, чрез закупената нова техника, през последните три години по линия на Агенцията за хора с увреждания.