Новини

Отбелязване на Световния ден на хората с увреждания от ЕК с Конференция „Ние сме граждани на Европейския съюз”, която се проведе на 4 и 5 декември 2017 г. в Брюксел

31.01.2018

Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания, отбеляза Световния ден на хората с увреждания със събитие, което събра политици и експерти, които да дискутират предизвикателствата, срещани от хората с увреждания, и заедно с останалите участници да търсят най-добрите възможни решения. Водеща тема на конференцията беше гражданското участие: по какъв начин хората с увреждания могат да бъдат информирани относно техните права? Какво могат да направят, за да бъде чут техният глас? Акцент беше поставен върху правото на участие в политическия живот и достъпността на градовете. Основна насока на обсъжданията беше генералният въпрос, как хората с увреждания да живеят по-добре като пълноправни граждани.

Подробно бе представен Европейският стълб за социални права като средство за социално сближаване. Фокус на обсъжданията бяха възможностите Европейският социален стълб да бъде използван в кампаниите за правата на хората с увреждания. Беше предоставена възможност за споделяне на мнения относно участието на хората с увреждания в политически живот – съгласно чл. 29 на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.

Вторият ден на конференцията беше посветен на принципите, правилата и примерите как градовете в ЕС могат да станат по-достъпни и какво е необходимо за подобряване включването на всички граждани на всички нива, защото достъпността далеч не се изразява единствено в изграждането на рампи и асансьори и осигуряването на достъпност от страна на администрациите. В този ден бяха връчени наградите „Достъпен град 2018“, за усилията на градовете да пригодят средата така, че да могат всички техни граждани да участват в живота на общността, без да срещат бариери. Първата награда е за град Лион, следван от град Любляна, на второ място, и град Люксембург. Специалната награда за адаптиране на историческата част на града получи гр. Виборг (Дания)