Новини

Кръгла маса за политиките за хора с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария на 1 декември 2017 г.

30.11.2017

По инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с отбелязване на 3 декември – Световния ден на хората с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария се проведе Кръгла маса за политиките за хора с увреждания под патронажа и почетното участие на Цвета Караянчева – председател на парламента на РБългария.

Участие в работата на Кръглата маса взеха Цвета Караянчева – председател на 44-то НС на РБългария, депутати от различни парламентарни групи, председатели и представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова, представители на държавни институции. От страна на НСРХУ участие взе Е.Тодорова.

Народното събрание винаги е работило и ще продължава да работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания. Това заяви председателят на парламента Цвета Караянчева на кръгла маса на тема „Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”. За нас ролята на социалния диалог е фундаментална, тъй като в България той е съществен компонент при разработването на политиките в областта на социалната сфера, подчерта Цвета Караянчева. Както досега, така и в бъдеще, национално представителните организации на и за хората с увреждания, както и цялото гражданско общество, ще имат нашата подкрепа, заедно ще работим за създаване на условия за пълноценното им участие в обществения живот, допълни тя.

Председателят на парламента отбеляза, че гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети както в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., така и на Българското председателство на Съвета на ЕС. По думите на Цвета Караянчева заложените дейности и мерки в Програмата на правителството показват последователна и системна политика в тази област.  Министерството на труда и социалната политика ще работи за създаването на нов закон за правата на хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания, целящ промяна на общественото отношение в тази област, посочи още председателят на Народното събрание.

Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов посочи, че всяко решение трябва да бъде приемано с максимално ниво на съгласие. Заместник-председателят на комисията Светлана Ангелова отбеляза, че са  необходими не кухи, а  работещи решения.

Адриана Стоименова от Центъра за психологически изследвания акцентира вниманието на участниците върху Концепцията за медицинската експертиза и нова Концепция за експертиза на работоспособността. Допълнение направи Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България.

Елка Тодорова и Стилиян Баласопулов говориха по темата за заетостта на хората с увреждания и по-конкретно неспазване на квотния принцип по КТ от страна на работодателите, обществените поръчки и крайно недостатъчният финансов ресурс за активни политики по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

Веска Събева говори по темата за здравеопазване, лекарствена политика и достъп до рехабилитация и подкрепата за семейства на деца с увреждания.

Бяха дискутирани и въпроси, свързани с осигуряването на технически помощни средства, с достъпа до социални услуги, подкрепата за лица с интелектуални и ментални увреждания, равния достъп до образование.

След активната дискусия и дебати национално представителните организации на и за хора с увреждания дадоха своите предложения за законодателни промени в сферата на хората с увреждания.