Новини

Работна среща на членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания с Президента на Република България Румен Радев

30.11.2017

На 30 ноември т.г. по покана на президентската институция се проведе среща на членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания с Президента на Република България Румен Радев. Връчена бе декларация по повод Световния ден на хората с увреждания – 3 декември, в която се постави фокус на проблемите на тази социална група.

От името на всички хора с увреждания в България, национално представителните организации на и за хора с увреждания настояха за провеждане на дълбоки реформи в тази сфера в посока подобряване ефективността на изразходвания публичен ресурс и повишаване качеството на живот на хората с увреждания.

На същата дата се проведе тържествено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.