Новини

Заседание на УС на НФРИ на 18.10.2017 г.

30.10.2017

На 18.10.2017 г. в гр.Хисаря, бул.Гурко № 15 се проведе заседание на Управителния съвет на НФРИ.

На заседанието бяха обсъдени Инициативите и приоритетите на МТСП по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В тази връзка председателят на УС на НФРИ даде Информация за подготовката за участие на НФРИ и членовете й в Седмия форум за социално предприемачество и Седмия Европейски панаир на предприятия от социалната икономика в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода м.март-м.април 2018 г.                                          

Бяха разледани и инициативите на национално представителните организации на и за хора с увреждания при съвместната им работата в качеството им на членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.

Във връзка с драстичното закъснение от страна на АХУ да възстановява 50% осигурителни вноски на специализираните предприятия, председателят на федерацията даде информация за проведената среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова и беше взето решение да се изпрати и писмо до министър Петков.  

Е.Тодорова даде Информация и за работата на НФРИ с местната власт.

В същия ден беше организирано посещение за обмяна на опит в специализирано предприятие «Вапцаров 2011» ЕАД – гр.Карлово, член на федерацията. Присъстващите се запознаха с производството на дружеството:

- Опаковки от велпапе;

-  Офсетов печат;

-  Сито печат;

-  Книговезки услуги.                

При посещението на място бяха демонстрирани и  резултатите от успешно реализирани бизнес инициативи.

Към настоящия момент дружеството осигурява устойчива заетост на 27 лица от които 14 с трайно намалена работоспособност.