Новини

Среща на НФРИ със заместник-министър Росица Димитрова

30.10.2017

На 18 октомври 2017 г. се проведе среща между председателя на НФРИ и зам.-министъра на труда и социалната политика Р.Димитрова. Е.Тодорова запозна зам.-министър Димитрова с въпроса относно драстичното забавяне на възстановяването на 50% от внесените осигуровки от специализираните предприятия. В резултат на въведени през последната година планови месечни лимити на разплащания към специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, възстановяването на средствата на специализираните предприятия и кооперации се бави от порядъка на шест месеца.

Е.Тодорова представи възможните варианти за оптимизиране възстановяването на осигуровките. Зам.-министър Димитрова пое ангажимент да съдейства за разрешаването на проблема.

На срещата беше дискутирана и потребността от намирането на по-работещи и категорични мерки относно заетостта за хора с увреждания. Е.Тодорова постави сериозен акцент на необходимостта от повече внимание, усилия и ресурси за осигуряване на заетост за хората с увреждания, и най-вече заетост чрез всички форми, включително защитена, подкрепена и на отворения пазар на труда.