Новини

Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“ на 29-30 септември 2017 г. в София

30.09.2017

В периода 29-30 септември 2017 г. се проведе Международната научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“ организирана от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на УНСС и Икономическият институт на БАН.

В официалното откриване на форума взеха участие проф. Анастас Герджиков, ректор на Алма матер, проф. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. Митко Димитров, директор на Икономическия институт на БАН.

Целта на научния форум бе да обедини изследователи, икономисти, представители на индустрията, бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции както от България, така и от други европейски страни, които ще обсъдят икономическите, управленските и социалните последици от развитието на съвременните цифрови технологии и тяхното приложение в индустрията и икономиката.

Конференцията включи различни научни сесии по актуални теми, свързани с Индустрия 4.0, в това число и социалната и солидарна икономика и социално предприемачество, където участие взе председателят на УС на НФРИ – Е.Тодорова. Проведен беше и научен семинар за солидарната икономика в ерата на Индустрия 4.0, докторантски панел, младежка предприемаческа борса, в който отново се включи председателят на федерацията.

Събитието бе открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който приветства присъстващите. Приветствие към участниците в конференцията поднесоха още проф. Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания към БАН и Огнян Траянов, председател на Българската асоциация по информационни технологии.

Европейският комисар за цифровата икономика и общество г-жа Мария Габриел поздрави участниците в конференцията със специално видео обръщение като отбеляза, че следва да се постави знак за равенство между „Индустрия 4.0“ и мощните цифрови технологии, защото производството в Европа претърпява трансформация и в нейния център е цифровизацията. Тази цифровизация има потенциал да създава нови видове работни места, да предоставя най-съвременни стоки и услуги, отбеляза тя. Защото цифровизацията е пълна трансформация на това къде, как и защо произвеждаме, оформя продуктите, уменията на работниците, услугите и веригите за доставки. По тозиначин подобрява конкурентноспособността на индустрията като позволява намаляване на разходите и развиване на иновативни продукти и услуги, а от друга страна бързият технологичен напредък води до промени на пазара на труда. От една страна – изчезват работни места, а от друга – появяват се нови, отговарящи на новите реалности и изискващи нови специфични умения. Мария Габриел изтъкна, че „Индустрия 4.0“ е бъдещето на производството. За да бъдем готови за предизвикателствата е нужен подход, включващ всички заинтересовани страни – от публичния и частния сектор, от академичните среди, от гражданското общество в тази посока.

В рамките на събитието ректорът проф. Анастас Герджиков, деканът на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски, президентът на Германо-българската индустриално-търговска камара Тим Курт и главният управител д-р Митко Димитров подписаха Споразумение за сътрудничество за оказване на съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението за нуждите на българската стопанска практика в тясно взаимодействие с немския бизнес.

На 30 септември Е.Тодорова участва в научния панел "Солидарната икономика при Индустрия 4.0" в който бяха разгледани темите за Груповото фондоснабиране – инструмент за солидарност в дигитална среда, Индустрия 4.0 – социална и солидарна икономика, проблеми и перспективи, международно сътрудничество и Индустрия 4.0 в контекста на устойчивото развитие и солидарността.