Новини

На 26 и 27 септември 2017 г. в Община Димитровград стартираха Дните на социалните услуги в рамките на които се проведе форума „Актуално в социалната сфера“

30.09.2017

За трета поредна година на 26 и 27 септември т.г. Община Димитровград проведе Дни на социалните услуги. Събитието съдържа иновативен подход и висока социална значимост и ефективност, като дава възможност за споделяне на опит, осигурява условия за диалог и дискусии по важни теми, чрез участие на всички заинтересовани страни, и допринася за развитие на сектора за социални услуги  и социалното предприемачество в контекста на активни и ефективни социални политики в региона. По този начин потребители и работещи в сектора показват постигнато в различните дейности. Община Димитровград е сред водещите общини в страната с добри практики в сферата на социалните услуги и в тазгодишното издание постави силен акцент в програмата чрез организирания форум „Актуално в социалната сфера”, който си постави за цел да дискутира по основни теми в социалния сектор, включително и социалното предприемачество.

В откриването на Дните на социалните услуги и Форум „Актуално в социалната сфера“ участваха Росица Димитрова, заместник министър на труда и социалната политика, д-р Стефка Здравкова и Петя Чакърова, зам. областните управители на Хасково и Стара Загора, Иво Димов, кмет на Община Димитровград, Николина Иванова, началник на отдел в „Агенция за социално подпомагане“, Даниела Ушатова, представител на Национално сдружение на общините в Република България и други гости и специалисти, представители на неправителствени организации, специалисти от ресорни отдели в общините.

От името на НФРИ, участие в откриването и провеждането на форума, както и на Дните на социалните услуги, взе Е. Тодорова – председател на УС на НФРИ.

В състоялата се активна, задълбочена и изключително професионална дискусия по темата „Социалното предприемачество – различния начин на икономическа активност” представена от Магдалена Ванчева, ръководител на социалното предприятие в Община Димитровград взеха участие всички гости.  В становищата и предложенията бяха ясно изразени и формулирани проблеми, потребности, нужни решения и условия за бъдещо развитие на защитената заетост, както в региона, така и в страната. Дискутирани бяха широк кръг от въпроси, в това число осигуряване на условия за активно и ефективно социално предприемачество от всички възможни субекти, общини, неправителствени организации и други, ускорена работа за промяна на нормативни документи и работа по подготовката за Закон за социално предприемачество.

Дните на социалните услуги, съдържателните дискусии и инициативата на Община Димитровград са добър пример, който НФРИ подкрепя, за популяризиране и информиране на обществеността, за приноса на месните общности за подобряване на качеството на живот и социалното развитие на отделните региони и страната като цяло.

Участието на председателя на НФРИ във форума е продължение на диалога с общините по темата социално предприемачество.