Новини

Министерството на труда и социалната политика обявява Конкурс за национална награда за социални иновации

30.08.2017

Краен срок: 13 октомври 2017 г., 17,30 ч. 

Министерството на труда и социалната политика обявява Конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия. С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитиетона социалната икономика в Република България чрез социални иновации.

За 2017 г. конкурсът се обявява в категориите:

1. Социални иновации, свързани със заетост.

2. Социални иновации, свързани със социално включване.

3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги

 

Ще бъдат връчени до три награди – първа, втора и трета (почетен плакет).

Предложенията се подават на следната ел. поща: SI_nagrada@mlsp.government.bg

До участие се допускат физически лица, граждани на Република България и юридически лица, регистрирани в Република България.

Кандидатите представят следните документи (с текст, напечатан на български език):

 

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с Илия Гаралиев, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, тел.:02 8119 547, e-mail: i.garaliev@mlsp.government.bg

Подробности за конкурса можете да откриете на следния адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119