Новини

Фондът на фондовете започва процедура за инвестиции в стартиращи предприятия

30.08.2017

Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) Фонд за ускоряване и начално финансиране.

Това е инструмент за дялово и квазидялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще се развива и подобрява предприемаческата екосистема в България, съобщиха от пресцентъра на Фонда на фондовете.

Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51,3 млн. евро, които са разделени в три фонда:

Ø  Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 млн. евро;

Ø  Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18,2 млн. евро;

Ø  Фонд за финансиране на начален етап: 19,1 млн. евро.

Финансовият инструмент има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи и да стимулира предприемаческата активност. Чрез него ще се предоставя финансиране на предприятия от момента на зараждане на тяхната концепция до постигане на финансова устойчивост.

Целта на стартиращата процедура е да се изберат фонд мениджъри и за трите фонда чрез състезателна процедура с договаряне по реда на Закона за обществени поръчки. От тях ще се изисква да допълнят ресурса на трите направления с частен ресурс, който е съответно минимум 10% за фондовете за ускоряване и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап. Възможността на кандидатите да намерят необходимото частно съфинансиране или т. нар. лостов ефект е предпоставка за успешната работа на фондовете и залог за устойчивост на инвестициите.

Повече информация тук: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/23