Новини

Работна среща между МТСП и НФРИ

30.08.2017

На 20 септември 2017 г. в МТСП се проведе среща между представители на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, НФРИ и други заинтересовани организации. Бяха обсъдени параметрите на събитията, които министерството ще организира в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.

Разгледани бяха приоритетите, целите и ангажиментите на министерството в този контекст, както и възможностите за сътрудничество и принос на организациите-партньори на МТСП, участвали в срещата. Уговорени са сферите на взаимодействие и съвместни инициативи, които ще бъдат осъществени в периода януари-юни 2017 г., в това число Седмия Европейски форум за социално предприемачество  през март следващата година.