Новини

Заседание на Организационния комитет по подготовката и провеждането на Седмия европейски форум за социално предприемачество

30.08.2017

На 8 септември 2017 г. в залата на Съюза на инвалидите в България се проведе първото заседание на Организационния комитет по подготовката и провеждането на Седмия европейски форум за социално предприемачество. В състава на организационния комитет са включени организации на специализирани предприятия и организации на хора с увреждания. В срещата участие взе Е.Тодорова в качеството си на редовен член на организационния комитет от създаването му през 2012 г.

Беше обсъдена обща концепция на организациите за провеждане на Седмия европейски форум за социално предприемачество, във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., която да бъде внесена и мотивирана от Е.Тодорова на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС на 14.09.2017 г.