Новини

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

30.08.2017

На 10 юли 2017 г. в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ръководи заседанието, като председател на Националния съвет. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, измененията в наредбата за устройството и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства за хора с увреждания, промени в напредбата за предлаганата в София социална услуга "Асистент за независим живот" на Столична община бяха основните обсъдени от участниците въпроси. Представен беше и годишен доклад за 2016 г. по плана за действията на България за прилагане на Конвенцията за правата за хората с увреждания на ООН.