Новини

Среща със заместник-областния управител на област Бургас – проф. Севдалина Турманкова

20.07.2017

На 6 юли т.г. се проведе среща със заместник-областния управител на област Бургас - проф. Севдалина Турманкова и партньорите по международния проект Coach @ Work. Основната цел на срещата бе да се популяризират крайните резултати на проекта и да се постигне съгласие за евентуална експлоатация на обучителната програма на територията на област Бургас. Тя се проведе в конферентната зала на областната администрация и продължи един час. Проф. Турманкова заяви, че на територията на Бургас има добре функциониращи социални услуги и социални предприятия, където може да бъде приложена обучителната програма Coach @ Work и моделът за подкрепена заетост. Срещата приключи със споразумение за бъдещо заседание през м.септември 2017 г. сред представители на българските партньори по проекта и областните администрации.