Новини

На 31 май 2017 г. се проведе традиционния бал за младежи в неравностойно положение

26.05.2017

На 31 май 2017 г. президентът Румен Радев беше домакин на традиционния за президентската институция абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”. В рамките на инициативата младите хора получават консултации и информация относно възможностите за личностна и професионална реализация в самостоятелния им живот; обучение и квалификация, съобразени с интересите им и потребностите на пазара на труда; осигуряване на  заетост. Индивидуалната работа по мотивиране, наставничество и подпомагане на професионалната и личностна реализация на младежите в неравностойно положение започна в края на миналата година. Дейностите по инициативата се реализират в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Администрация на президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане, както и подкрепящи организации, каквато е НФРИ.

От месец ноември 2016 г. екипи от специалисти в цялата страна провеждат ежемесечни срещи в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Над 120 младежи от випуск 2016/2017 г. и над 160 младежи от випуск 2017/2018 г. са включени в дейностите по информиране и консултиране за възможностите за образование и заетост. При търсенето на подходящи работни места социалните работници активно си взаимодействат с работодателите.

НФРИ изказва свята благодарност към ръководството на „Стопански дейности КЦМ” – Пловдив и „Лозана” ЕАД – София за това, че дадоха шанс на младежи с увреждания, напуснали институции, да работят в специализирана работна среда.

Председателят на НФРИ Е.Тодорова присъства на церемонията по посрещането на абитуриентите в „Гербова зала” в Президентството на РБългария, като член на работната група по инициативата „Подкрепи една мечта”. В своето приветствие президента Румен Радев изрази  надеждата си, че инициативата „Подкрепи една мечта” ще събуди чувствителността на обществото към съдбите, мечтите и бъдещето на тези момичета и момчета и отправи призив за финансова подкрепа към всички, които имат възможност и желание да помогнат и които вярват, че липсата на пари не бива да се превръща в пречка пред реализиране на мечтите.

Абитуриентското тържество събра 124 младежи от над 50 специализирани институции за деца в цялата страна на 31 май т.г. в хотел Балкан, благодарение на благотворителната инициативата „Подкрепи една мечта”. В музикалната програма взеха участие популярни комедийни актьори и музикални изпълнители.

Основна част от даренията ще бъдат предоставени като стипендии на младежите, решили да продължат образованието си. Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по банковата сметка на Администрацията на президента:

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ

За контакти и допълнителна информация:

Веска Гладченко

Тел. 02/ 92 39 183

+359 887 740 448

Историите на някои от младежите, които участват в благотворителната инициатива, можете да следите на официалната страница на „Подкрепи една мечта“ в социалната мрежа "Фейсбук":

https://www.facebook.com/PodkrepiEdnaMechta/?fref=ts

 

За контакти и допълнителна информация:

Тел.: 02/ 92 39 174

Десислава Чернева-Моллова - Е-mail: D.Cherneva@president.bg