Новини

„Произведено в България от хора с увреждания”

28.04.2017

Агенцията за хората с увреждания учреди знак „ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“.

Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с увреждания в техни еднолични фирми, в специализирани предприятия и кооперации или работодатели в обичайна работна среда. Знакът се предоставя безвъзмездно, по определен регламент, след подадено заявление в Агенция за хората с увреждания.

С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете на интернет страницата на АХУ: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/64

С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания