Новини

Конференция на тема "Съвети по схеми за чиракуване и стажуване с подкрепата на ЕСФ", 5-6 юни 2013 г.

09.05.2013

 

В периода 5-6 юни 2013 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия ще се проведе двудневна конференция на тема "Съвети по схеми за чиракуване и стажуване с подкрепата на ЕСФ", под егидата и с участието на  Ласло Андор - комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване.

 

Конференцията ще бъде поредната стъпка за създаване на Европейския алианс за чиракуване. По време на работните сесии ще бъде предоставена информация за това,  как да се използват европейските фондове за разработване на нови схеми или подобряване на съществуващи такива за чиракуване и стажуване. Тя ще даде възможност на управляващите органи на оперативните програми и по-специално на тези, които отговарят за управлението на ЕСФ, както и на съответните национални и регионални агенции и социални партньори да  усъвършенстват своите познания и ангажименти по отношение на стажуването и чиракуването.

 

Участието в конференцията е безплатно. Самолетните билети и нощувките ще бъдат поети от организаторите. Основният език на конференцията е английски и превод от и на FR, DE, IT, ES и PL ще бъде предоставен при поискване.
 

Регистрация вече е приключила, но можете да подадете късна заявка за регистрация. Ще бъдете уведомени, в случай, че регистрацията Ви бъде приета.

 

Късна заявка за регистрация:  Submit your late request for registration