Новини

Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“

29.03.2017

Председателят на УС на НФРИ кани членовете на НФРИ да вземат участие в  Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“, която ще се проведе на 30.03.2017 г., четвъртък, от 14.00 часа в Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир АД – гр.Пловдив.

 Конференцията е част от ежегодния Европейския форум за социално предприемачество, който е уникален за Европа и събира представители на социалната икономика, за да демонстрира резултатите от устойчиви бизнес и социални инициативи.

Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения, добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище и допринасят за насърчаването на предприятията и кооперациите за хора с увреждания като важни участници в пазарната икономика.

Организатори: Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Организационен комитет от неправителствени организации

Участници: национално представителни организации на и за хора с увреждания, социални предприятия и кооперации, центрове и организации предоставящи социални услуги.

РАБОТНА ПРОГРАМА

 

Място: Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир, Пловдив

             

30 март 2017 г. 14:00-15:30

 

Модератор: г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации

 

Презентации:

 

·         Политиката на МТСП за развитие на социалното предприемачество –   г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика в България

·         Социална икономика и социално предприемачество в контекста на европейската социална политика  - г-н Георги Пирински, член на Европейския парламент

·         Защо социалното предприемачество има голямо значение в Европа днес? – г-н Лука Жайе, Президент на Група III Други организации, Представител на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/

·         Субекти на социалната икономика – финансови инструменти за инвестиране - г-н Джузепе Гуерини, президент на СЕКОП СИКОПА Европа ;

·         Актуални инициативи на Европейската комисия за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество -  г-жа Ула Енгелман, експерт от Генерална дирекция Растеж към Европейската комисия)

·         - Социалното предприемачество – фактор за трудовата заетост на хората с увреждания - г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ

15:30-16:00

Кафе пауза

 

16:00-17:30

Дискусия: Социалното предприемачество: съвременен стандарт за измерване на социалното въздействие

 

Модератор: г-жа Теодора Тодорова, държавен експерт Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ към МТСП

 

Презентации:

·         Партньорство между общините и представителите на социалната икономика – г-н Йенс Нилсон, Съпрезидент на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент;

·          Европейско финансиране, подпомагащо социалната промяна –    г-жа Джорджиа Ефремова – експерт от Генерална дирекция икономически и финансови въпроси към Европейската комисия;

·         Външни аспекти на социалната икономика – г-жа Диляна Славова, Президент на Секцията за външни взаимоотношения към ЕИСК ;

·         Социалното предприемачество - фактор за развитието на социалната икономика в България – г-жа Лиляна Караджова, главен експерт в Икономическия и социален съвет (ИСС).

 

Въпроси и отговори