Новини

Лого „Произведено в България от хора с увреждания”

29.03.2017

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания - Минчо Коралски ще представи по време на пресконференцията „Създаване на заетост за хората с увреждания“ на 29 март 2017 г. в София, организирана от Организационния комитет от национално представителни организации, в това число и НФРИ, логото за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални и специализирани предприятия.

С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания.