Новини

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) поддържа информационна система за КТД

09.05.2013

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) поддържа информационна система за колективните трудови договори (КТД), налични на официалната интернет страница на НИПА, в раздел „Колективни трудови договори” - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/276 В раздел „Анализи” са публикувани справки и анализи като резултат от обработената информация.