Новини

НФРИ обявява прием на заявки за участие в Европейския форум

09.05.2013

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди обявява прием на заявки за участие в Европейския форум „Европейско партньорство за по-успешен преход от обучение към заетост”, който ще се проведе от 4 до 6 юни 2013 г. в к.к.Златни пясъци, Варна

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди и НАСО, българските партньори по проекта BITSE, имат удоволствието да Ви поканят  да участвате във  Европейския форум „Европейско партньорство за по-успешен преход от обучение към заетост”. Основните цели на форума са:

  • обмяна на опит и добри практики между доставчици на услуги за хора с увреждания и работодатели на държавите-членки на ЕС;
  • повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания;
  • осъществяване на европейско партньорство.

Освен обща дискусия, в Голямата зала са предвидени и работа в две фокус групи - на работодателите и на доставчиците на социални услуги, по темата за прехода от обучение към заетост за хората с увреждания.

С цел ефективна работа и бъдещо ползотворно партньорство, в дните на Форума заедно с голямата група чуждестранни гости ще работят съвместно представители и експерти от институции, организации и заинтересовани страни, работещи в сферата на социалните политики и заетостта: Министерството на труда и социалната политика, Общините, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания, национално представените организации на и за хора с увреждания, Националната федерация на работодателите на инвалиди, НАСО и др.

В рамките на Форума участниците ще имат възможност да получат информация, да обменят мнения, опит, да дискутират и да реализират национално и международно партньорство.

Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия по проекта BITSE по секторна програма Леонардо да Винчи.

До членовете на федерацията е изпратена покана, придружена с програма и регистрационен формуляр за участие на електронните адреси на специализираните предприятия, както и на други партньори на федерацията.

При заявен интерес за участие на nfri@abv.bg  ще ви бъде изпратен регистрационен формуляр за участие във Форума,  който да ни бъде върнат попълнен най-късно до 22 май 2013 г. и Програма за провеждане на Форума.

За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00

и 0884 000 881 – Стела Костова.