Новини

Семинар „Промени в данъчното, осигурителното и трудово законодателство”

30.01.2017

Във връзка с промените в данъчното, осигурителното и трудовото законодателство, Националната федерация на работодателите на инвалиди и “Плутон” ООД организираха семинар на 17 януари 2017 г. в залата на хотел “Анел*****”, гр. София, на тема „Промени в данъчното, осигурителното и трудово законодателство”.

Лектори в обучението бяха Моника Петрова - методолог по ЗДДС в дирекция “Данъчна политика” на МФ, Цветана Янкова - методолог по ЗКПО в ЦУ на НАП, Евгения Попова - методолог по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП и Вержиния Заркова - н-к отдел в НОИ

Бяха разгледани темите:

o   Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2017 г. Практика на НАП по прилагане на ЗКПО.

o   Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г. Казуси и практика.

o   Практика на НАП по прилагане на ЗДДФЛ. Казуси и практически примери.

o   Осигурителни вноски през 2016 година - Промени и актуални въпроси.