Новини

Международния ден на хората с увреждания - 3 декември

15.12.2016

Тази дата е обявена през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН за международен ден на хората с увреждания, като целта е да бъде отправено послание за постоянна мотивация от страна на отговорните институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях и като цяло – към повишаване качеството на живот на всички хора.

В тази посока са насочени всички дейности и усилия на НФРИ и нейните членове през всеки ден от годината за гарантиране правото на труд на хората с увреждания – чрез серия от международни, национални и регионални събития, предложения за законодателни промени, добри практики и примери за ежедневна подкрепа и ефективна интеграция.

НФРИ изразява своята подкрепа и уважение към труда и отношението на всички свои членове – специализирани предприятия и организации, които работят за разширяване заетостта на хората с увреждания в България.