Новини

Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания ще отбележи Деня на хората с увреждания

25.11.2016

Тази година Денят на хората с увреждания ще бъде отбелязан с конференция, която ще се проведе на 29-30 ноември 2016 в Брюксел.

Конференцията конкретно ще отбележи 10-ата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Презентациите и дискусиите ще бъдат насочени по интерактивен начин за напредъка, който е постигнат в ЕС за насърчаване на правата на хората с увреждания, основан на Конвенцията на ООН.

Участие във форума ще вземат хора с увреждания, организации или групи лица с увреждания, сдружения и фирми, работещи за подобряване на живота на хората с увреждания, представители на правителството, представители на институциите на ЕС, учени и други представители.

Конференцията е част от по-широките усилия на ЕС за насърчаване на включването на проблемите на хората с увреждания в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която ЕС е страна от януари 2011 г. и Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.