Новини

23 млн. лв. от ОПРЧР за кредити за социални предприятия

25.11.2016

Министерството на труда и социалната политика е насочило 23 млн. лв. от бюджета на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за микрокредитиране на социални предприятия. Това съобщи министър Зорница Русинова при откриването на информационен ден по схемата „Развитие на социалното предприемачество“ на 8 ноември 2016 г. в София. Целта е да се облекчи достъпът до кредитен ресурс за социалните предприятия и да се създадат възможности за разкриване на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда.

В момента се подготвя документацията, за да може до края на годината да стартира изборът на финансиращи организации, които ще изпълняват кредитната схема. Надявам се възможността за микрокредитиране на социалните предприятия да заработи най-късно до средата на 2017 г., каза министър Русинова.

Тя представи възможностите по процедура „Развитие на социалното предприемачество“, чиято цел е да се улесни достъпът до заетост на хора в неравностойно положение чрез създаването на условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Бюджетът на схемата е 15 млн. лв. С този ресурс ще дадем възможност на стотици хора да намерят своята реализация чрез социалната икономика, каза Русинова.

Очаква се по схемата подкрепа да получат около 70 социални предприятия и 480 безработни или икономически некативни хора. По процедурата могат да кандидатстват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

Сред допустимите дейности са психологическо подпомагане и мотивиране за включване в заетост, предоставяне на обучения на хората, за които е осигурена заетост в социални предприятия, осигуряване на наставник за новонаетите, оборудване на новосъздадените работни места. Проектите задължително трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост до 12 месеца на хора от уязвимите групи. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схема „Развитие на социалното предприемачество“ е 5 януари 2017 г.

Общата стойност на планирания бюджет по ОПРЧР през настоящия програмен период за насърчаване на социално предприемачество е над 56 млн. лв. Със средствата се очаква очаква да бъдат подкрепени 279 социални предприятия и 1870 безработни и икономически неактивни хора.