Новини

Заседание на работната група по социална икономика

25.11.2016

На 16 ноември 2016 г. председателят на НФРИ Е.Тодорова взе участие в заседание на междуведомствената работната група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика. В рамките на заседанието беше обсъден избор на жури за конкурса за насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика. Срокът за набиране на кандидатури изтече на 18 ноември 2016 г. През настоящата седмица предстои оценяването на подадените предложения, а победителят ще бъде обявен до края на месеца. Съставът на журито ще включва представители на МТСП, социални партньори, академичните среди, НПО сектора и др.