Новини

Практически семинар с международно участие „Икономическо въздействие на социалните предприятия.

09.05.2013

 

На 25-26 април 2013 г. в София се проведе практически семинар с международно участие „Икономическо въздействие на социалните предприятия. Статистика и социални иновации. Международен опит и добри практики”

НФРИ взе участие в проведения на 25 и 26 април т.г. в София практически семинар „Икономическо въздействие на социалните предприятия. Статистика и социални иновации. Международен опит и добри практики”.

Семинарът се проведе в рамките на два дни като бяха изнесени презентации и дискутирани опит и добри практики от участниците, както по отношение на българския модел, така и по отношение на достигнатото ниво в другите страни, опита на Международната организация по труда по обучение за приложение на ключови идеи в сектора. 

В рамките на дискусионните панели се очертаха и обсъдиха важни за практиката аспекти от статистическото обезпечаване на социалната икономика. Особен акцент бе поставен на практическите действия на правителството и възможните отражения на тази активност върху стабилността на социалните предприятия. Участниците имаха възможността да се запознаят с визията по тези въпроси на Международната организация на труда, както и на Европейския съюз.