Новини

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 година

30.09.2016

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа от младежи в неравностойно положение, които ще продължат образованието си във висше училище или в професионален колеж, в рамките на инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 г. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 21 октомври 2016 година в Администрацията на президента.

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Документи за кандидатстване се подават до 21 октомври 2016 г. в сградата на Администрацията на президента или по пощенски път.

За повече информация:

http://www.president.bg/news3386/opredeleni-sa-usloviyata-i-redat-za-poluchavane-na-finansova-podkrepa-po-initsiativata-na-darzhavniya-glava-podkrepi-edna-mechta-za-2016-godina.html