Новини

Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика обсъди политиките по заетост и доход

09.05.2013

Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика обсъди политиките по заетост и доходи на 26 април 2013 г. По време на дискусията участниците акцентираха върху заетостта на хората с увреждания, като се обединиха около решението,  ресурсите по програмите на Националния план за действия по заетостта да бъдат насочени към регионите с високо равнище на безработица.

 

„Хората с увреждания имат огромен потенциал за работа в ИТ секторите и в приложните занаяти”, съобщи изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски. Допълни, че „Дейността на защитените предприятие е изключително важен инструмент в създаването на заетост на хората с тежки ментални увреждания”. Той се обърна към всички членове на съвета с призив за обществена подкрепа в намирането на механизми за заетост на хората с увреждания и подчерта, че съпричастността на всички групи в интегрирането на тези хора е от ключово значение.