Новини

По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е насочен ресурс към работодателите за обучение на персонала

30.09.2016

През 2016 г. близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си. 30 млн. лв. са отделени за схема за подкрепа на бизнеси със сезонен характер на дейността. Операцията ще даде възможност работодателите да определят кога служителите им ще работят и кога ще се обучават.

 МТСП предлага за модернизиране на професионалната квалификация, бизнесът да участва в разработването на програмите за обученията, за да може с тях да се подготвят кадри с търсените от фирмите знания и умения.