Новини

lll-ти българо-руски бизнес форум с двустранни срещи в Пловдив

30.09.2016

В периода 26-30 септември 2016 г. в България се осъществи посещение на руска бизнес делегация. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Руската агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес (РАПМСБ).

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) като един от организаторите на посещението покани НФРИ и нейните членове да вземат участие в lll-тия бизнес-форум и двустранните срещи на 29-ти септември 2016 г. в гр. Пловдив. В него участие взеха 23 руски компании със сериозен интерес от различни видове взаимноизгодно сътрудничество с български фирми. От нашата страна присъстваха представители на над 100 фирми. Възможности за създаване на преки контакти имаше от следните сектори: машиностроене, строителство, химическа промишленост, дърводобив и дървопреработка, селско стопанство и земеделие, фармация, козметика, хранително вкусова промишленост и туризъм.