Новини

Приключи набирането на кандидатури за включване в тестването на пилотната професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана от НФРИ и партньорите по проект Coach@Work

30.09.2016

От 30 септември т.г. стартира пилотната професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана в рамките на проект Coach@Work, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия.

Обучението е насочено както към ръководители, така и към служители работещи с и за хора с увреждания.

Одобрените кандидати имат възможността да се обучават по метода на комбинираното учене чрез електронна обучителна платформа, както и в малки групи лице-в-лице. Предстоящите обучения по програмата са безплатни за всички одобрени участници, а разходите свързани с обученията ще бъдат покрити от проект Coach@Work. Тези, които преминат и през заключителния оценъчен инструмент на проекта ще получат Сертификат за участие.

За повече информация: 

Обучителни модули: http://supportemployment.eu/elearning/page.php?id=78

Проекта: http://supportemployment.eu/elearning/page.php?id=26