Новини

Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания, 17-19 май 2016 г, София

29.06.2016

В периода 17-19 май 2016 г. се проведе  Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания в в МОЛ Парадайз, гр.София. Базарът е част от организираната Международна асамблея във връзка с 20 години от Конвенция 177 на Международната организация на труда за надомния труд. 

Участие в продажбата на стоки и представяне чрез рекламни материали взеха членовете на НФРИ – „Лозана” ЕАД – София, „Мир-И” ЕООД – Етрополе, „Ния Милва” ЕООД – Хасково и ЕТ „Шанс 5” – Мезек.