Новини

На 8 юни т.г. среща в ИАНМСП за подорбяване конкурентоспособността на специализираните предприятия

29.06.2016

На 8 юни 2016 г. се проведе работна среща между председателя на НФРИ и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП за сътрудничество и партньорство, инициирана от федерацията.

На срещата присъстваха председателя на федерацията Е.Тодорова и представители на агенцията:

Боряна Минчева – началник отдел „Интернационализация на малките и средни предприятия”;

Румен Симов – началник отдел „Мерки за интернационализация, провеждани в чужбина”

и Виктор Христов – началник отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия” към Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия”.

На срещата бяха обсъдени потребностите  за сътрудничество и партньорство между НФРИ и ИАНМСП в посока  подкрепа на експортния потенциал на членовете на федерацията; участие в изложения и обучения за предприемачество и маркетинг и др.

С тези свои действия управлението на федерацията счита, че ще получи необходимата експертна и логистична подкрепа за членове си от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, като агенцията да бъде в подкрепа на регионално ниво за устойчивото развитие и повишаване на конкурентноспособността и подобряване на бизнеса на специализираните предприятия.