Новини

Редовно Общо събрание на НФРИ

27.05.2016

Редовното Общо събрание на НФРИ, проведено на 19 май 2016 г. обсъди и прие заложените в дневния ред на събранието Отчет на УС за дейността на НФРИ за 2015 г.; Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ за 2015 г.; Баланс и отчет за приходите и разходите на НФРИ за 2015 г.; Бюджета за дейността на управлението на НФРИ за 2016 г., Решения на Общото събрание на НФРИ.

 Извън дневния ред Председателят на НФРИ Е.Тодорова запозна делегатите и гостите на събранието с актуалните проблеми в сектора на заетостта на хората с увреждания и очерта възможната реакция на НФРИ, в съответствие с конкретната обстановка в страната. След изчерпването на дневния ред дискусиите продължиха в неформална среда по конкретни казуси от организационната практика.