Новини

Международна конференция “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост“ и Кръгла маса за обсъждане на проект на Закон за социална икономика

19.04.2016

В рамките на форума в гр.Пловдив се проведоха две съпътстващи прояви - международна конференция “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост“ на 31 март т.г. и кръгла маса за обсъждане на проект на Закон за социална икономика на 1 април 2016 г. в Международен панаир АД.  Е.Тодорова – председател на НФРИ участва в дискусиите в различните панели. В програмата на форума бяха включени поредица от презентации относно развитието на социалното предприемачество в различните държави и Европа като цяло. Бяха разисквани разнообразен опит, практики, идеи и варианти за развитие на социалното предприемачество. Проведената дискусия категорично потвърди острата необходимост от ускорено въвеждане на нормативни рамки за осигуряване на условия за развитие на социалното предприемачество в България в цялото му многообразие и широк обхват, както по посока на форми за реализация, така и по посока на субекти, участващи в реализацията на социалното предприемачество и насочеността на социалния ефект в тази област.

Във връзка с все по-нарастващата актуалност и потребност от работа в тази посока, беше споделен международен опит, в това число и от страни членки на ЕС, по време на специалния панел от програмата при обсъждането на разработения първи проект на Закон за социална икономика/предприемачество. След което беше проведена активна дискусия от участниците във форума.