Новини

Пети Европейски форум за социално предприемачество

19.04.2016

Еропейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика

 

В периода 31 март – 3 април 2016 г. НФРИ чрез своите  членове:

 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ,

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,

АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,

ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,

МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ,

НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,

ТОБЕКС  КО ЕООД – СОФИЯ,

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК

представи своите добри практики на устойчиви предприятия за хора с увреждания по време на Еропейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е част от Петия Европейски форум за социално предприемачество.  Съорганизатори на проявите са Европейската комисия,  Европейският икономически и социален съвет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия, Министерство на труда и социалната политика, НС на ТПК, НФРИ и други неправителствени организации.

Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика събра организации и фирми за хора с увреждания, които представиха резултатите от своите бизнес и социални инициативи. Това е единственото по рода си изложение  в Европа. Повече от 100 социални предприятия от над 10 страни взеха участие.

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин връчи  четири награди за иновативен продукт – на членове на НФРИ по време на Петия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив. Това са:

Ø  „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив,

Ø  „Лозана” ЕАД – София,

Ø   „Авис” ЕООД – Бузовград

Ø  и ЕТ „Панка Вангелова” – Мезек.

Председателят на НФРИ връчи грамоти за колективите на общинските предприятия за хора с увреждания във връзка с участието им в Петия панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика и предметни награди във вид на билети за театрални постановки в Сатиричен театър „Алеко Константинов” – гр.София: „Мир-И”ЕООД  – Етрополе,  „Пролет” ЕООД – Пирдоп”  и „Мальовица” ЕООД – Самоков.