Новини

Семинар за обмяна на опит по мерки срещу дълготрайната безработица, чийто домакин бе ОП „Развитие на човешките ресурси“

15.03.2016

На 11 март т.г. председателят на НФРИ Е.Тодорова взе участие и повдигна дискусия за повишаване на възможностите на пазара на труда за хора с увреждания. в семинар за обмяна на опит по мерки срещу дълготрайната безработица, чийто домакин бе ОП „Развитие на човешките ресурси“. Гост-лектори на събитието бяха Стефан Олсон, директор на дирекция „Заетост“ в ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и Аурелио Сесилио, началник на отдел, отговарящ за Румъния и България в същата дирекция.

В дискусиите се постави акцент по темата за интегриране на трайно безработните на пазара на труда. „Това е целева група, която има необходимост от по-особена мотивация, по-комплексни мерки, мерки, които са изключително насочени към индивидуалността на човека – такива, които отчитат специфичните умения и нужди. Това налага част от инициативите на МТСП да бъдат прилагани вече по по-различен начин и да се търси по-специфичен подход, насочен към индивида, а не целевата група, като цяло“, отбеляза зам.-министър Зорница Русинова.

Трайната безработица е едно от най-големите предизвикателства, с които трябва да се справи ЕК и ЕС. В рамките на семинара директорът на дирекция „Заетост“ в ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК Стефан Олсон посочи, че независимо, че Европа излиза бавно от кризата, безработицата остава един от основните проблеми в европейските държави – 23 милиона са незаетите на стария континент, а трайната безработица отбелязва ръст почти двойно от началото на кризата. Специално за България трайно безработните са около 60% от всички извън трудовия пазар. Това е проблем и от гледна точка на демографските процеси у нас, посочи Олсон. В България най-малко трайно безработни успяват да намерят начин за препитание. Статистиката сочи, че само 40% от търсещите работа са се регистрирали в Бюрата по труда в страната. Сред препоръките, които даде Олсон, е да се посочи оптимален срок за намиране на работа от страна на търсещите заетост.