Новини

На 10.02.2016 г. НФРИ проведе Семинар "Разясняване на конкретни казуси по годишното счетоводно приключване за 2015 г. и промените в данъчните закони през 2016 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия

20.02.2016

Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар на тема: "Разясняване на конкретни казуси по годишното счетоводно приключване за 2015 г. и промените в данъчните закони през 2016 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия" на  10.02.2016 г. в гр.София, бул."Дондуков" № 11, 9 ет., залата.

Лекторите Моника Петрова, Валентина Гекова и Даниела Петкова от НАП дадоха методически указания на участниците в семинара и разясниха конкретни казуси.