Новини

Членове на НФРИ взеха участие в Конференция „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г. в Стара Загора

20.02.2016

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Конференция за подпомагане на малкия и средния бизнес в гр.Стара Загора. Никола Стоянов – зам.-изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия представи дейността на Агенцията. От страна на НФРИ участие взеха специализирани предприятия от област Стара Загора и Хасково. Никола Стоянов – зам.-изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия представи дейността на Агенцията.

Областният управител на Стара Загора Георги Райнов заяви на конференцията, че малките и средните предприятия ще могат да се включат през тази година в много инфраструктурни проекти, за саниране и европейски програми в региона. Зам.-кметът на града Иванка Сотирова отбеляза, че общината е сред водещите в страната по бизнес и икономика, като се надява да привлече още чуждестранни инвеститори.

Партньори на конференцията са СИБАНК и „Майкрософт България“. Банката представи финансовите инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес по линия на програма COSME в България. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа (бел. ред. – Плана „Юнкер“).

„Майкрософт България“ представи новата програма „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес“ дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.