Новини

15 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ

29.12.2015

Националната федерация на работодателите на инвалиди навърши петнадесет години от създаването си. За това време федерацията и нейните членове преминаха през редица трудности, промени и паметни събития свързани с утвърждаването на НФРИ.  Като към настоящия момент членовете на федерацията са 65.

Националната федерация беше успешно председателствана в продължение на осем години след учредяването си Гочо Братанов, а през последните години  от Елка Тодорова, като беше осъществена висока степен на приемственост в ръководството на организацията.

Вечерта на 14 декември 2015 г. в Гранд – Хотел София годишнината премина с тържествено отбелязване.

В кратко встъпително слово председателят на НФРИ Елка Тодорова изтъкна ролята на организацията за формирането и укрепването на гражданското общество  и приноса й за разширяване заетостта на хората с увреждания.  Направи кратък преглед на постигнатото и се спря на приоритетите пред организацията в идните години, изказа благодарност на всички, които са работили за утвърждаването на федерацията през изминалия период, за усилията и упоритостта на всички членове, за да отбележим този юбилей и поздрави всички специализирани предприятия и хората работещи в тях, които със своята дейност доказаха, че в днешните условия може да работят устойчиви предприятия за хора с увреждания, които създават устойчиви работни места за хора с увреждания, въпреки всичко.

Гости на събитието бяха съветника в кабинета на министър-председателя на РБългария Тотю Младенов, зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, главния секретар на Агенцията за хора с увреждания Мариана Кърковска, които поздравиха присъстващите с годишнината. Присъстваха и гости тясно свързани и работещи в сферата на социалното включване и трудовата реализация на хората с увреждания в България.

Огласени бяха поздравителни адреси до Националната федерация на работодателите на инвалиди от Деяна Костадинова – секретар по социални политики, младежка и спорта на Президента на РБългария, Лазар Лазаров - зам.-министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК и Николай Нинов – председател на СГБ.

По повод 15-годишнината, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира през м.декември 2015 г. Регионален форум „Представяне на добри практики на социални предприятия от Северозападен район на планиране” в гр. Враца и Национален семинар за популяризиране и развитие на социалното предприемачество в гр.Самоков. Форумите бяха част и от инициативата на федерацията за отбелязване на 3 декември – Световния ден на хората с увреждания и отбелязване на Европейската година за развитие 2015 г.