Новини

Конференция „Развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда“ в Пловдив

29.12.2015

На 21.12.2015 г. в гр.Пловдив Националната асоциация на работещите с хора с увреждания  организира и проведе  конференция на тема „Развитие на човешкия капитал и активно участие на групите в неравностойно положение на пазара на труда“. Целта на събитието бе да представи обучителни и помощни материали и ресурси в покрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. В тази връзка бяха демонстрирани конкретни постижения, създадени от международни екипи от експерти, предназначени за преподаватели, обучители и професионалисти, работещи с хора с увреждания, и подкрепящи тяхната социализация и реализация на пазара на труда. Специален акцент на конференцията беше представянето на новата професия „Консултант по подкрепена заетост за хора с увреждания“, която предстои да бъде включена в националния класификатор на професиите.

От страна на Националната федерация на работодателите на инвалиди участие в работата на форума взе Иванка Пискова – член на Управителния съвет на федерацията и управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД.

След конференцията бяха връчени плакети за принос и съдействие в работата на НАРХУ през изминалата година, за постигане на общата цел за равно участие на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот. Председателят на НФРИ Е.Тодорова бе удостоена с плакет за партньорство в съвместната работа.