Новини

Национален семинар за популяризиране и развитие на социалното предприемачество в гр.Самоков

29.12.2015

НФРИ съвместно с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания и Община Самоков организира и проведе на 10.12.15 г. в гр.Самоков  Национален семинар за популяризиране и развитие на социалното предприемачество” в Международния ден на човешките права.

Приветствие беше изпратено от зам.-министъра на труда и социалната политика Николай Николов.

Форумът събра представители на бизнеса, местната власт, публични власти, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Целта на форума беше да се подобри видимостта на социалното предприемачество. Местната власт има възможност чрез новия програмен период 2014-2020 г. да развива социални предприятия за хора с увреждания. Подобряването на положението по отношение на заетостта на хората с увреждания би било от полза не само за хората с увреждания, а също така и местната общност и обществото като цяло.

Главния акцент на форума беше изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора с увреждания с устойчив характер.

В различните тематични сесии на форума, бяха  представени:  от кмета на Община Самоков Владимир Георгиев подкрепата на социалното предприемачество от местната власт;  Минчо Коралски – изп.директор на АХУ представи възможностите за участие в конкурса за развитие на самостоятелна стопанска дейност към АХУ; председателят на НФРИ Е.Тодорова представи социалното предприемачество във федерацията и добрите примери. Добри практики бяха представени и от „Мальовица“ ЕООД – Самоков и от „Мир-И“ ЕООД – Етрополе в лицето на управителя Мими Иванова. Интерес предизвика и темата на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП „Възможности за кандидатстване по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», с фокус схема „Социално предприемачество” и схема „Добри и безопасни условия на труд”, представена от главния директор на дирекцията Гергана Колешанска-Дамянова.

Като цяло форума премина в конструктивен дух и беше споделена полезността за всички заинтересовани страни за популяризиране и развитие на социалното предприемачество.

След провеждането на форума участниците имаха възможността да посетят на място и да обменят идеи в специализираното общинско предприятие „Мальовица” ЕООД – Самоков.