Новини

Регионален Форум “Представяне на добри практики на социални предприятия от Северозападен район на планиране”

29.12.2015

НФРИ организира и проведе  Регионален форум „Представяне на добри практики на социални предприятия от Северозападен район на планиране”, съвместно с Министерството на труда и социалната политика на 7 декември 2015 г. и събра представители на бизнеса, местната власт и други заинтересовани страни публични власти, неправителствени организации и други.

Целта на форума беше да се подобри видимостта на социалното предприемачество чрез представяне на добри практики от Северозападен район на планиране.

Главен акцент в работата на форума, беше осигуряване на информация и дискусия за изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора с увреждания с устойчив характер.

 Поздравителен адрес от името на зам.-министъра на труда и социалната политика Николай Николов прочете Теодора Тодорова – представител на Министерството по труда и социалната политика.

В различните тематични сесии Теодора Тодорова - държавен експерт в отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика”, Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика” в Министерството на труда и социалната политика представи Предизвикателства пред социалната икономика в България; председателят на федерацията Е.Тодорова запозна участниците във форума Социалното предприемачество в системата на НФРИ.  Представяне на добри практики на устойчиви социални предприятие бяха представени от Румяна Тинчева – експерт в кооперация за хора с увреждания „Мара Денчева” – Плевев и Радослав Драгошински – управител на специализирано предприятие „Тера Суап” ООД – Враца. Наталия Иванова - Регионалния представител за Северозападен район на планиране на Агенция за хората с увреждания представи опита на Агенцията за хората с увреждания при финансиране на проекти за осигуряване на заетост на хора с увреждания в обичайна среда и стартиране на социално предприемачество.