Новини

23 години от отбелязването на Международния ден на хората с увреждания

18.12.2015

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания.

Всяка година на този ден световното обществено внимание е насочено към търсенето на нови възможности за подкрепа на хората с увреждания, включително и мотивиране на политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

На този ден в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Това е ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Той трябва да подпомогне дискусията за свободния и независим живот на хората с увреждания и тяхното пълноправно участие в обществото.

Предизвикателството на днешния ден е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. 

Именно в този дух национално представителните организации на и за хора с увреждания в България проведоха на 2 декември т.г. среща с министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. На срещата беше връчен меморандум от името на 20 национално представителни организации на и за хора  с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС (НСИХУ), представляващи повече от 130 000 граждани със специфични възможности, в който са залегнали неотложни въпроси за решаване в сферата на политиките за хората с увреждания.

Желаем на Вас и Вашия екип крепко здраве, воля за успех и късмет!

Елка Тодорова – председател на УС на НФРИ