Новини

На 24 ноември 2015 г. в БТА се проведе Третата ежегодна конференция на тема „Борбата с бедността в България”

18.12.2015

Организатори на събитието бяха Институтът за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт”.

Участие взеха министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, изпълнителния директор на АХУ Минчо Коралски, Любомир Кючуков – директор на Института за икономика и международни отношения и представители на различни заинтересовани страни. От страна на  НФРИ участие в работния форум взе Станислава Тончева.

„Прилагането на интегриран междусекторен подход, насочен към активно включване на уязвимите групи, е ключова предпоставка за намаляването на бедността и социалното изключване.“ С политиките, които предприемаме ние се стремим да предоставяме качествени социални услуги, да гарантираме адекватни доходи и осигурим  достъп до обучение и преквалификация . Това са основните стъпки за социално включване и намаляване на бедността“, обяви вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин по време на конференция, свързана с борбата с бедността в България. Той акцентира, че през 2014 година   равнището на бедност  в България е било 21.8 %, при средно за ЕС –17.2 %. “Факторите за определяне на равнището на бедност са: достъп до пазара на труда, равнището на образование и  социалният статус, подчерта още той.

В изказването си той поясни, че политиките, които предприема Министерството на труда и социалната политика целят   трайно изкореняване на бедността. „Работим основно за активно включване на уязвимите групи на пазара на труда и насърчаване на младежката заетост. На този етап всеки един човек до 29 години, който има желание да работи има някаква гъвкавост в избора на професия може да му бъде предложен стаж и обучение, което да го доведе след това до работа“, подчерта министър Калфин.

„Основното, което се надяваме да се случи е стартирането на дуалното обучение, което дава на младите професия и създава интереса им  към бизнеса.”