Новини

На 20 ноември 2015 г. в София се проведе дискусия „Финансовите инструменти за целите на Кохезионната политика 2014 – 2020 г. Какво, кога, как?

18.12.2015

По време на дискусията беше разгледана новата правна рамка на финансовите инструменти за следващия програмен период. Очертава се тенденция за все по-широка употреба на финансовия инженеринг. В центъра на дискусията бяха поставени и проблемите на българските региони и перспективите пред тяхното развитие. 
В последвалите дисусии представители на бизнеса и наблюдатели обсъдиха проблеми, идентифицирани през предишния програмен период и възможните техни решения. Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата, определи трудния достъп до финансиране като една от трите големи пречки пред развитието на българския бизнес, наравно с корупцията в администрацията и непрестанно изменящото се законодателство. Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество" в Асоциацията на индустриалния капитал в България обобщи „грешките на растежа" в четири категории - безумни изисквания за отчетност; нееднозначни и променящи се правила; не добро приоритизиране; и липса на достатъчен административен капацитет. Зам. председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков приветства дискусията, подчерта нуждата от анализ на случилото се до сега и наблегна на необходимостта от по-добро планиране.
Засегната бе и актуалната тема за създаването на нова структура, наречена Фонд на фондовете, който ще субсидира потенциалните бенефициенти. Към момента обаче  информацията за този фонд е все още твърде оскъдна.

В заключение участниците в дискусията се обединиха около основната цел сближаване на българската икономическа реалност с тази на по-напредналите европейски държави, в която следва да се впишат и финансовите инструменти.

От страна на НФРИ участие в дискусията взе Станислава Тончева.